Σάββατο, 18 Αυγούστου 2018

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 Domotel Kastri

To πρόγραμμα του συνεδρίου

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Το πρόγραμμα είναι υπό διαμόρφωση και θα ανακοινωθεί σύντομα.