Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

Το συνέδριο

H συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, είναι βασική προτεραιότητα για την προστασία της υγείας των καταναλωτών. Η εκτίμηση της επικινδυνότητας, η διαχείριση των κινδύνων και, τελικά, η προσέγγιση προς ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας σε όλα τα στάδια της παραγωγής, διακίνησης, εμπορίας και κατανάλωσης είναι καθοριστικά για την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Στo 3ο Food Safety Conference θα συζητηθούν και διερευνηθούν οι κατευθύνσεις τις οποίες χρειάζεται να ακολουθεί η βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών για να ελαχιστοποιήσει την ανησυχία των καταναλωτών σχετικά με την υγιεινή και την αυθεντικότητα των τροφίμων με άξονα:

  • το σχετικό κανονιστικό περιβάλλον,
  • τις νέες τεχνολογίες ελέγχου,
  • τα big data και πώς αξιοποιούνται,
  • τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται,
  • τις τελευταίες εξελίξεις στην ασφάλεια τροφίμων από το αγρόκτημα, την παραγωγή, τη συσκευασία, την αλυσίδα εφοδιασμού και την πώληση στο ράφι.
  • την ανίχνευση της απάτης ή της νοθείας
  • τη …γνωστή προσέγγιση 4P: Prevent, Protect, Prepare and Pursue.

Στόχος της φετινής διοργάνωσης είναι να παρουσιαστούν καλές πρακτικές και να αναδειχθούν επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες της βιομηχανίας Τροφίμων & Ποτών, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και οι επιχειρήσεις να παραμένουν ανταγωνιστικές και οικονομικά εύρωστες.